REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO electric.pl

Informacje o sprzedającym

Sklep internetowy pod adresem electric.pl jest prowadzony przez:
Firmę Electric Krzysztof Gil, Oktawian Ambroziak Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Al. Grunwaldzka 481, 80-953 Gdańsk. Numer KRS: 0000323408 NIP: 584 23 91 618 Tel. +48 604-900-346, +48 58 344-73-54.


1. Postanowienia ogólne

1.1. W celu dokonania zakupów w sklepie, Klient może dokonać rejestracji lub złożyć zamówienie bez zakładania konta, podając jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

1.2. Zamówienia produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia. Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego powoduje uaktywnienie konta użytkownika.

1.3. Sklep internetowy electric.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów;
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep internetowy electric.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

1.4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

1.5. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

1.6. Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

1.7. Zamówienie w sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (Klient).

1.8. W przypadku pytań prosimy o kontakt - dane w zakładce kontakt.

2. Przedmiot transakcji

2.1. Przedmiotem sprzedaży on-line są produkty oferowane na stronie www.electric.pl w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i podane w kwotach brutto oraz netto. Ceny podane na stronie sklepu obowiązują tylko dla transakcji poprzez internet. Ceny nie zawierają cen źródeł światła, kosztów montażu oraz transportu.

2.3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

2.4. Koszty utylizacji opraw oraz źródeł doliczane są do ceny netto produktu. Ich wysokość jest zależna od producenta. Kwota będzie widniała na fakturze jako pozycja KGO, czyli koszt gospodarowania odpadami.

2.5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

2.6. Znajdujące się na stronie internetowej sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta zamówienia (oferty kupna).

3. Procedura zamawiania. Zawarcie umowy

3.1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a sklepem dochodzi w momencie wysłania i potwierdzenia przez Klienta zamówienia.

3.4. Postanowienia regulaminu, a także informacje charakteryzujące produkt wskazane w jego karcie na stronie internetowej Sklepu stanowią część umowy sprzedaży.

3.5. W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od sklepu, zastrzega on sobie prawo do anulowania zamówienia, realizacji niepełnych zamówień, bądź przedłużenia czasu realizacji po
wcześniejszym kontakcie z Klientem.

3.6. Informacje o brakach, bądź wydłużonym czasie realizacji, będą przekazywane Klientowi tak szybko jak to tylko możliwe.

3.7. Podczas logowania Klient dokładnie podaje adres e-mail oraz telefon kontaktowy, które niezbędne są podczas realizacji zamówienia.

3.8. Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem.

3.9. Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Płatności

4.1. Proponujemy następujące formy płatności:

 • Przelew na konto bankowe:
Hurtownia Elektrotechniczna Electric
nr konta bankowego: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0022 3057 4507
(w tytule przelewu należy podać nr zamówienia)

 • Płatność kartą poprzez panel PayU

4.2. Faktura VAT wysyłana będzie drogą elektroniczna na podany adres e-mail podczas zamówienia.

4.3. Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako pozycja „Usługa transportowa”.

4.4. Dla zamówień z wybraną formą płatności „przelew bankowy” wpłata na rachunek Hurtownia
Elektrotechniczna Electric powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

4.5. W przypadku zamówienia i wybrania formy płatności „przelew bankowy” i „karta” czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.

5. Dostawa

5.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy towaru:

Całkowity koszt dostawy (zawiera VAT):

 • Przesyłka kurierska paczka (przedpłata)………………...30.00 zł
 • Przesyłka kurierska półpaleta (przedpłata)…………….200.00 zł
 • Przesyłka kurierska paleta (przedpłata)…….………….300.00 zł
 • Dłużyzna (przedpłata)………........................………….200.00 zł

Uwaga: przesyłki przekraczające ponadnormatywny wymiar e-paczki /dł. do 2 mb, obj. do 0,2m3, waga do 31.5 kg w szczególności listwy kablowe, rury RL, koryta metalowe, koryta perforowane, drabinki kablowe oraz nadania paletowe / uzgadniane są indywidualnie z klientem.


5.2. Okres realizacji zamówienia wynosi 7 dni i liczony jest w pełnych dniach roboczych, pomijając soboty, niedziele i święta, które nie są liczone w terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedającego, okres realizacji wydłuża się od 7 dni do daty podanej przez producenta, o czym Klient jest dodatkowo informowany.

5.3. Po dokonaniu odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy produkty nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera (odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie pracownik firmy kurierskiej), oraz skontaktować się ze Sklepem. Protokół taki stanowi jedyną podstawę do uznania reklamacji.

5.4. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

5.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

5.6. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

5.7. Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.

UWAGA !!! Nie realizujemy wysyłek poza granice Polski.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Jeżeli zawierają Państwo umowę jako konsument lub jako osoba fizyczna, gdy zawierana przez Państwa umowa jest bezpośrednio związana z Państwa działalnością gospodarczą, jednakże gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla Państwa charakteru zawodowego, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo zwracane produkty przed upływem terminu 14 dni. Zwracany towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniach bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje itp.), w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu należy odesłać na nasz adres.

6.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6.8. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itp.).

6.9. Prawo odstąpienia od umowy - zwrotu nie przysługuje Państwu w odniesieniu do:

 • umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • został przekroczony termin zwrotu - wniosek musi zostać złożony w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • jest to towar uzupełniający, czyli prefabrykowany - zamawiany bezpośrednio od dostawcy i niemagazynowany (w tym również produkowany na zamówienie);
 • towar ma w sklepie ikonę „wyprzedaż” lub „brak zwrotu”;
 • kable i przewody posiadające w opisie towaru na electric.pl oznaczenie „bębnowy” lub są specjalnie cięte na zamówienie kupującego;
 • są to bębny (szpule) jednorazowe;
 • towary były w jakikolwiek sposób używane, zostały uszkodzone lub zabrudzone lub ich opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone


7. Reklamacje

7.1.Względem konsumenta lub osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednakże gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla danej osoby charakteru zawodowego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową.

7.2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodnie z umową pozostają w szczególności jego:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

7.3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

7.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

7.5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać w pierwszej kolejności jego naprawy lub wymiany.

7.6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową

7.7. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

7.8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt.4
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

7.10. Sprzedawca zwraca klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

7.11. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. 11, Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7.12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacji na nasz adres. Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi. Sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu.

8.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nie dotyczy to transakcji, które zostały już zrealizowane i są obecnie w trakcie realizacji.

8.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 15.05.2024


Życzymy udanych zakupów!!!Formularz zwrotu: POBIERZ